Få tillgång till marknadens bästa feedback plattform - gratis för din skola.

SchoolParrot utvecklar just nu vår plattform och kommer snart släppa en uppdatering riktad för skolorna själva. Du som arbetar på en skola och är nyfiken på feedback från elever, föräldrar och lärare - titta hit!

Är du beslutsfattare, rektor eller anställd på en skola och vill testa vår plattform fullt ut gratis. Registrera dig nedan och var först med att testa SchoolParrot.