Få tillgång till marknadens bästa feedback plattform - gratis för din skola.

Är du beslutsfattare, rektor eller anställd på en skola och vill testa vår plattform fullt ut gratis. Registrera dig nedan och var först med att testa SchoolParrot.

  • Statistik och analys
  • Samla omdömen och data i realtid.
  • Svara på omdömen
  • Redigera er skola
  • Använda SchoolParrot på er hemsida.