Omdömen

2.7
Baserat på 15 omdömen och 120 svar
0
0
0
0
0
"Önskar jag kände till denna sida när jag själv skulle välja skola"
Lisa, förälder
"Äntligen kan man ta del av andra elevers åsikter helt transparent"
Fredrik, elev
Få tillgång till allt nedlåst innehåll - Endast tillgängligt på SchoolParrot
1 månad
29kr
Första månaden. Sedan 49kr / månad
1 år
199kr
Mest prisvärdFörsta året. Sedan 399kr / år

För skolor och skolpersonal

Arbetar du som rektor eller personal inom skola? Ta kontroll över din SchooParrot profil. Klicka här
Förälder / Vårdnadshavare
23 feb 2024

Toppenskola

Fantastisk skola med duktiga lärare och engagerad ledningsgrupp! Våra barn har blivit utmanade akademiskt och skolan är alltid snabb på att svara om man man ringer eller mailat. De anordnar roliga event såsom internationell middag, friluftsdagar och författarbesök. Tydliga regler och bra struktur, roliga aktiviteter på fritids.
Förälder / Vårdnadshavare
12 sep 2023

Min son försökt strypa sig själv två gånger på skolan

Min son försökt strypa sig själv två gånger på skolan pga

1- mobbing
2- ingen arbetsro i klassrummet och eleverna där är helt elaka.
3- grupptryck
4- några personalen har kunskap brist och förståelse om hur man kan hjälpa elever och
5-
.
.
100- lämna inte din älskade barn där. LIVSFARLIG skolan

Detta är vad sjuksköterskan skrev på sjukhuset:
Aktuellt
Idag har pojken uttryckt att han inte vill leva mer och försökt strypa sig själv med ett snöre. Under snöret är ett smalt gummiband som han har runt sin .............. . Detta inträffade när han var anklagad av en lärare för att fejka att han blivit yr och fått huvudvärk. Pojken har sedan tidigare haft problem med en lärare och upplever att det inte finns någon vuxen han kan lita på i skolan.
Förälder / Vårdnadshavare
6 jun 2023

Krokslätt

Dåliga lärare och kriminalitet
Förälder / Vårdnadshavare
13 nov 2022

Mångkulturell skola med många utmaningar

Kan instämma i det som skrivs i "Lever inte upp till vad man lovat" både det som är negativt och det som är positivt. Jag märker att lärare får kämpa hårt för att upprätthålla ordning i klassrummet och det blir tydligt att "tough love" och tydliga regler antagligen fungerar bättre på klasser som från början inte har så stora utmaningar med ordning än med klasser där detta är ett stor problem. Så jag kan också vittna om att det är stökigt på lektioner och att man använder sig av kollektiv bestraffning, vilket vi också har lyft. Fler lärare gör en jättebra insats samtidigt som jag tror att problemen är större än vad de själva klarar av att hantera med en klass på 30 elever. Andra lärare har redan checkat ut.

Efter första året på IES Krokslätt har jag kunnat konstatera att det är inte mycket som blir gjort på lektionerna. Det mesta som togs hem efter terminens slut är tomma böcker som man inte arbetat i. Ingen uppföljning från läraren finns på det här och återkopplingen hem om utvecklingen har heller inte varit tillräcklig. Det betyder att du som förälder kommer att bli den som står för en del av undervisningen hemma, så det gäller att vara beredd på det. Samtidigt är detta systematiserat så du får lektioner på youtube hemskickade så att du kan se vad du ska undervisa ditt barn.

Fokus på ordningsregler, prov och resultat är viktigare än stöd. Det finns study hall för att kunna göra läxor men jag du glömt något så är du inte välkommen dit. Om ditt barn blir underkänt i ett ämne får du hem en varning och förslag på vad du som förälder ska göra där skolan misslyckats. Återigen, förbered dig på att ta vid där skolan inte räcker till.
Förälder / Vårdnadshavare
15 aug 2022

Bad environment

Bad environment for kids to be healthy, safe, glad
First of all I would say my biggest mistake is moving my children from a normal Swedish school to this school. Not everything is bad but very bad environment, kids come from bad area, bad languages, many teachers avoid conflict instead of solving them. Some teachers are very good and helpful but some really work like a machine, shutdown after working hours, ignore problems.

What i like from school
- very clear criteria on how to get a good grades, good information via schoolsoft
- some teacher are good and encourage children to study well
- some teachers reply fast

Chose this school if your child is really strong, can ignore all bullies from other bad children, or if grades is everything you care.

BE AWARE THAT THIS IS NOT AN INTERNATIONAL SCHOOL AS IN OTHER COUNTRIES BUT A PRIVATE SCHOOL WHO FOLLOWING A ENGLISH PROGRAM. ANY CHILDREN CAN GET IN, VERY ATTRACTIVE FOR BAD AREAS WHO WANT TO GET OUT Of THEIR OWN LOCAL SCHOOLS.
Förälder / Vårdnadshavare
7 feb 2022

Åtgärd krävs för att det bli bättre betyg

Pedagogisk är utmärk skola men de lever inte upp till sina principer alls när det gäller mobbning bland elever och t.o.m. visa vikarier.
Vi kar påpekat detta bristen ett antal gånger och vi har blivit lovade att de skall göra åtgärder men deras åtgärder hade tyvärr inga effekter. Jag ska kunna lita på en skola för att lämna mitt älskade barn där o känna mig trygg att mitt barn är i en trygg miljö. Det bildas olika gäng bland elever med samma nationalitet och de hotar och mobbar andra som inte tillhör deras gäng. Detta är skolans skyldighet att stoppa det som är helt emot deras principer och regler.
Förälder / Vårdnadshavare
28 jan 2022

Skolan är sämst

Dem gör inget för att stoppa mobbning!
Förälder / Vårdnadshavare
26 nov 2021

Lever inte upp till vad de lovat

Del 2

Så sammanfattningsvis kan denna skola passa för er som:

-prioriterar engelskan framför andra ämnen.

-som har ett barn som är duktigt i skolan men inte ligger långt före i några ämnen.

-har ett barn som klarar att fokusera på sin uppgift även om andra barn springer runt i klassrummet eller pratar högt.

-har ett barn som är lite "hårdhudat" och inte mår dåligt av hård jargong, gängbildning, kränkande kommentarer från lärare etc.

-gillar att det är stort fokus på betyg och prov och tycker det är okej med gammeldags uppfostran med anmärkning, kvarsittning och kollektiv bestraffning.Om inte detta stämmer med er/ert barn så skulle jag verkligen avråda från denna skola.OBS!!!

Denna utvärdering gäller enbart IES Krokslätt.

Vi har flera vänner med barn på IES i andra städer där det verkar fungera betydligt bättre och där de flesta barn talar godtagbar svenska.
Förälder / Vårdnadshavare
26 nov 2021

Lever inte upp till vad de lovar

DEL 1

Skolan delar upp eleverna i årskurser så att alla i en årskurs har rast samtidigt och har samma lärare i alla ämnen även om de är 4 olika klasser. Så mitt omdöme kan bara basera sig på hur lärarna är och hur det funkar i just den årskurs mitt barn har gått i.
Jag har dock frågat flera personer på skolan om just den årskursen eller den klass som mitt barn gick i var ovanligt stökig eller problematisk. De inom personalen jag pratat med har menat att den klass/årskurs vi har erfarenhet av inte var ovanlig på något sätt.

Om det viktigaste för er är att ert barn lär sig engelska kan denna skola vara rätt för er.
Svenskan behandlas dock styvmoderligt. Så om ni tycker det är viktigt att ert barn lär sig behärska svenska i både tal och skrift skulle jag inte rekommendera denna skola.
Det är mycket "svengelska". Lärarna (även de med svenska som modersmål) säger t.ex. till barnen att "lajna upp" i stället för att be dem ställa sig på led.
80% av eleverna har en icke-svensk bakgrund. Många av barnen talar både dålig engelska och dålig svenska.
Mitt barn kom hem och frågade vad olika arabiska ord betyder för det var olika arabiska uttryck som användes frekvent bland barnen.

Här är ett autentiskt exempel på hur svenskläraren skriver angående läxan i ämnet svenska:
"Arbeta med stencilen, göra alla uppgifter och lär dig stava orden på första sidan!
Endast jobba med stencilen och lämna in till lärarna. Inget läxförhör eftersom vi har studiedag på fredag."

Halva höstterminen bedrevs ingen kvalificerad undervisning i ämnet svenska över huvud taget. Barnen fick enbart sitta och läsa på lektionerna. De förväntades inte göra någon redovisning av boken de läst, varken skriftligt eller muntligt. En del läste på engelska utan att läraren brydde sig om det. Serietidningar var godkänt som litteratur. Jag har själv varit med i skolan och sett detta med egna ögon så det är inte bara hörsägen.
Svenskläxorna var mycket lätta. Det gick ut på att lära sig betydelsen av 7-10 ord och kunna stava dem.
Exempel på ord de hade i läxa är blond, kraxa, horisont, genväg, överdriva, hänsynslös. Detta tycker i alla fall jag är ord som man bör veta vad de betyder i årskurs 4. Vårt yngre barn som går i årskurs ett kunde betydelsen på de flest ord i svenskläxorna.

Som jämförelse kunde de i läxa i ämnet engelska ha ord som scientific method, states of matter, categorize, stamen (ståndare) pistil (pistill), fossil fuel, nonrenwable energy, solid, liquid etc.

En del lärare behärskar inte svenska.
En lärare gör eget undervisningsmaterial där informationen står både på engelska och svenska. Tyvärr är svenskan ofta dålig.
Ett exemple från läromaterialet:
"Jäst, en typ av svampar, används när du bakar bröd för att hjälpa det att stiga".
"Ryggradslösa djur-djur utan ryggben."
"Hans lärare övertalade sin far att han skulle bli läkare istället för präst". Här borde det stå hans far, inte sin. Meningen handlar om Linné.

På proven fanns också felaktigheter i den svenska versionen som var så illa att det ändrade betydelsen av frågan vilket innebar att om eleven inte förstod den engelska frågan utan svarade på den svenska frågan, så fick eleven fel på provuppgiften.
Detta hade varit lätt åtgärdat genom att betala en professionell översättare som fick översätta undervisningsmaterialet och proven till korrekt svenska. Det borde inte bli en jättekostnad eftersom undervisingsmaterialet sedan kunde återanvändas år efter år.
Detta har jag framfört till skolan men det var inget som de verkade vara intresserade av.

I undervisningsmaterialet fanns också rena felaktigheter t.ex en sådan enkel sak som vid vilka temperaturer is smälter och vatten förångas.
Från en förälder med barn i en annan årskurs med andra lärare har jag också hört att skolans egenproducerade material är felaktigt vad gäller blodcirkulationen i lilla kretsloppet. Personen som berättade detta känner jag väl och hen hade själv sett felaktigheten i undervisningsmaterialet.

Klasserna är stora och det är inte alls så god studiero som IES låter påskina.
Vissa lärare klarade att hålla hyfsad ordning i klassrummet men på andra lektioner var det hög ljudnivå och stökigt trots att de använder anmärkning och kvarsittning som straff.
Vårt barn hade bättre studiero i sin kommunala skola än på IES.

I den årskurs mitt barn gick i så fanns det ett uttalat gäng bland killarna med ett par tydliga ledare. De refererade till sig själva som "ganget".
Det krävdes "inträdesprov" för att få komma med i gänget och det uttalades väldigt tydligt att man skulle vara invandrare för att kunna kvalificera sig till att vara med i gänget.
Gänget kunde bete sig otrevligt mot andra barn som inte var medlemmar i gänget t.ex. komma och kräva att andra barn skulle flytta sig från en bänk på skolgården för att gänget ville sitta där.
Det var också främst medlemmar i gänget som stod bakom stökigheten på lektionerna.
Skolan gjorde vissa försök att jobba med detta men fick inte fullt ut ordning på situationen.
När vi bad om att skolan skulle sätta in extra resurser för att få studiero i klassen och bättre koll på gänget så sa rektorn nej till detta.

Ett annat stort problem är att vissa lärare kränker elever.
Även kollektiv bestraffning används av flera lärare vilket är emot lagen i Sverige.
Vi tog upp det med rektorn som skulle sätta stopp för det. Vi märkte dock inte någon skillnad utan kollektiva bestraffningar fortsatte att förekomma.

Om du har ett barn som är väldigt duktig i skolan så är inte heller IES en skola jag rekommenderar.
Skolan hade utlovat att de hade möjlighet att utmana även väldigt duktiga elever. Vi informerade skolan om att vårt barn var en hel årskurs före i matematik. Detta skulle inte vara något problem enligt skolan innan vi tackade ja till platsen.
När barnet väl börjat så visade det sig dock att de på skolan har en generell regel att man inte får lov att använda läroböcker för en högre årskurs än den man går i.
Så trots att mitt barn redan räknat ut matteboken för den årskurs han gick i samt att de gjort ett diagnostiskt test på det man ska kunna när man SLUTAR årskursen där han hade 100% rätt på de flesta delprov, så fick han inte gå vidare med svårare matteuppgifter.
Han fick räkna de svåraste "klurisarna" i matteboken men dessa hade han ju redan gjort i sin förra skola.

Vid kontakt med rektorn angående de problem vi upplevde på IES så var hon väldigt snabb med att uttrycka att "Vissa barn passar inte på IES". Detta mantra fortsatte att upprepas vid nästan alla kontakter med rektorn.
Vårt barn som alltid satt på sin plats, var tyst, följde reglerna, inte var med i gänget, inte slogs eller mobbade någon, var mycket duktig i skolan vilket också syntes på alla de olika diagnostiska test som IES utförde är alltså en elev som skolan inte tycker passar på IES. Det är svårt att förstå.
Genom att hävda att det är barnet som inte passar på IES så slipper de vidta några kostsamma åtgärder. Helst vill de nog få barnet att byta skola.
Jag tror egentligen att de menade att vi föräldrar inte passade som föräldrar på IES. Vi är akademiker och talar bra svenska och kunde upptäcka och påvisa felaktigheter i undervisningen samt sättet barnen behandlades.
En förälder som passar på IES är nog en förälder som inte ställer några krav och som inte märker felaktigheter i undervisningen alternativt inte bryr sig om att påtala det för ledningen.

Det fanns även vissa saker som var bra på IES.
Framför allt så ger det barnen en möjlighet att lära sig engelska på ett helt annat sätt än i vanliga svenska skolor.
De använder schoolsoft som vi upplevde som bättre än hjärntorget som de kommunala skolorna använder.
Maten var bra.
Vi hade en del kontakt med specialpedagogen. Hon bemötte oss väldigt fint och försökte hjälpa vårt barn. Hon lyckades dock inte eftersom hon inte hade någon makt att påverka situationen. Ville lärarna inte ge svårare uppgifter till en elev så var det inget specialpedagogen kunde påverka. Hon kunde inte heller påverka så att barnet fick läroboken för en högre årskurs.
När rektorn inte ville tillsätta mer personal för att få studiero så hade hon ju inte heller något möjlighet att påverka detta beslut.
Hon såg till att vårt barn fick hörselkåpor men det var på vissa lektioner så stökigt och så hög ljudnivå att det inte räckte med hörselkåpor för att få studiero.
Den kontakt vi hade med skolsköterskan var också bra.
Det fanns läromedel (alltså böcker) till alla barn. Visserligen behövde man lämna tillbaka dem vid årets slut men böckerna fick man låna hela året och även ta med hem för att läsa på inför prov.
Enstaka lärare var mycket bra men det kunde inte kompensera för problemen med undervisningen i flera andra ämnen.
De har också läxhjälp tre gånger i veckan dit eleverna kan gå för att få hjälp med skolarbetet. Detta är öppet för alla så inget beslut krävs från specialpedagog eller rektor innan ett barn får tillgång till läxhjälpen.
En ytterligare sak jag tycker är bra är att de gör mycket diagnostiska prov. Det är ju bra att verkligen veta på vilken nivå en elev ligger. Men när man tagit reda på det så behöver man ju sedan anpassa undervisningen och detta lyckas IES inte med för duktiga elever. Hur det fungerar för ett barn som har inlärningssvårigheter eller som får låga resultat på de diagnostiska proven kan jag inte uttala mig om.
Förälder / Vårdnadshavare
7 nov 2021

Riktigt bra skola

Vi är riktigt nöjda med skolan och engagerande lärarna. Bra inlärnings atmosfär och disciplin.
Elev
26 mar 2021

du kommer inte trivas här !!

jag rekommenderar inte denna skolan. man blir utsatt av mobbing, ingen arbetsro i klassrummet och eleverna där är helt hemskt elaka. de flesta barnen där svär hela tiden och sedan om de inte gillar dig kommer de att vända hela skolan mot dig.
Elev
22 mar 2021

Bra skola för studieintresserade elever.

IES är inte alls som en vanlig kommunal skola där det ibland är problem med ordning och stök och annat samt aldrig blir bättre.
IES är mer som en riktig skola där barnen mår bra med en vänlig diciplin och riktiga regler samt blixtsnabb uppföljning om problem att elev inte klarar provet eller om det någon elev som stör eller bråkar. Eleverna får riktigt bra med stöd också om man har svårt för något ämne. Eleverna får inte störa eller småprata med varandra på lektionen om annat som inte hör till lektionen, då får man anmärkning som i gamla tider. Men gör de något extra bra, då får de belöningskort.

Dessutom lär de sig mer här än i vanliga skolor. Men ibland övergör kanske skolan läxor och storleken på inlämningar så det kan ta väl mycket tid för barnen att få allt klart i tid. Vi skulle ibland önska att de taggade ned något för ibland hopar det sig.

Bra för barn som på riktigt är studiemotiverade och intresserade av skolan samt att föräldrarna kan lägga en del tid på hjälpa till med läxor.
Man märker att de barn i skolan som inte hänger med, många lägger flera kvällar i veckan och helg på sportträningar och annat. Man behöver verkligen prioritera skolan framför nästan allt annat om det skall fungera på IES. Kan man inte det så bör man nog gå i någon annan skola.
Några elever som börjar på IES kan vara riktigt bråkiga och det känns som att de börjar där för att IES är sista utposten för det var kaos i deras tidigare skola eller något annat problem. De funkar inte bra att ha elever som struntar i läxor och regler på IES. Det förstör nog mer för andra än vad det gör nytta.

Till skillnad från många kommunala skolor är IES är en skola som är bra för barn som är mer intresserade av skolan än för barn som är normalt intresserade av skolan. Ungefär som det finns olika lag i idrottsföreningar för de barn som är extra intresserade och är beredda att satsa stort och det finns andra lag och idrottsföreningar för de barn som är normalt intresserade.

Skolan gör tyvärr inget vad vi har sett med klassen några större dagsutflykter eller åker någonstans med övernattning. Sådant är ofta saker man har med sig för resten av livet och det missar barnen här.

De har inga klasslistor pga. av någon regel. Men andra skolor har klasslistor med telefonnummer. Man missar en del sammanhållning och samarbete mellan föräldrar.
Förälder / Vårdnadshavare
30 sep 2020

Varning!

Lever inte upp till sin egen beskrivning av verksamheten. Vår son upplevde det stökigt på lektionerna. Han har blivit trakasserad till och med slagen utan att någon personal återkopplat till oss föräldrar.
Förälder / Vårdnadshavare
7 sep 2020

En väldigt bra skola

Bra personal som har bra struktur.
Engagerade lärare och möjligheter att stanna och få extra tid att lära sig eller fördjupa sig i olika ämnen om man vill.
Eleverna känner sig delaktiga och trygga.
Man får arbetsro , säkerhet och trygghet i den här skolan.
Elev
6 dec 2019

Den är toppen! Alla trivs!

Jag tycker den är bäst alla trivs och man blir behandlade på ett jätte bra sätt. Jag tycker att alla är med och ingen är utanför.

Om SchoolParrot

  • SchoolParrot är en omdömesida för skolor. Vi är ett företag som vill verka för mer transparens inom skola. Vår plattform är öppen för alla användare.
    Läs mer om SchoolParrot och företaget
  • Omdömen publiceras i realtid utan moderering och vi vill uppmuntra våra användare att ge konstruktiv feedback och hålla en seriös ton. Ansvaret ligger på användaren.
    Läs vår policy för omdömen