Hur väljer du gymnasieskola?

Info och tips för dig som ska välja gymnasiskola

Gymnasieval - För vissa är valet lätt, för andra är det svårt och kan kännas stressigt.

Men en sak är säker – det finns något för alla. Förmodligen har du som ska söka rätt mycket funderingar kring detta val och vilket program som är rätt för dig eller vad du kan bli efter studenten. Valet är ditt, fundera i lugn och ro på vad du själv vill och vad som passar dig bäst. Välj gymnasieutbildning med både förnuft och känsla och diskutera med din studie- och yrkesvägledare, lärare eller hemma. 

När är ska man välja gymnasiet?

Gymnasievalets sker i nian men datumen skiljer sig mellan olika orter i Sverige. Gymnasievalsperioden kan börja i mitten av december i en del av Sverige men i andra delar börja det i januari. De exakta datumen kan du få av Studie- och yrkesvägledare på din skola.

Vad händer under gymnasievalperioden?

 1. Gymnasieväljare söker till gymnasiet under Gymnasievalsperioden (december - februari)
 2. Preliminärt antagningsbesked
 3. Möjlighet till omval under våren (april-maj)
 4. Senast i början av juli kommer det slutgiltigt antagningsbesked
 5. Svar på antagningsbesked (ta reda på när du bör svara)
 6. Reservantagning brukar pågå ett par veckor in på läsåret
 7. Cirka tre veckor efter läsårets början brukar antagningsarbetet avslutas. Gymnasiet tar över och börjar kalla elever som står som reserv, om lediga platser finns

Vilka Programm finns det att välja mellan?

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett bra val om du vill hålla vägarna öppna och inte vet om du vill jobba eller plugga vidare. Tänk på att skolorna ofta inte erbjuder alla inriktningar och kurser. Kolla att de skolor du är intresserad av har det du vill plugga. På Yrkesprogram finns 12 olika program:

Barn- och fritidsprogrammet - Bygg- och anläggningsprogrammet - El- och energiprogrammet - Fordons- och transportprogrammet - Handels- och administrationsprogrammet - Hantverksprogrammet - Hotell- och turismprogrammet - Industritekniska programmet - Naturbruksprogrammet - Restaurang- och livsmedelsprogrammet - VVS- och fastighetsprogrammet - Vård- och omsorgsprogrammet 

Dessutom finns utbildningar inom flygteknik, marinteknik, sjöfart, tågteknik, samiska näringar, yrkesdans och särskilda varianter av program. Inom vissa nationella program kan man också gå en idrottsutbildning.

Högskoleförberedande program

Om du redan har bestämt dig för att plugga vidare minst tre år efter gymnasiet är ett högskoleförberedande program ett bra val. Alla högskoleförberedande program ger grundläggande högskolebehörighet. På högskoleförberedande finns 6 olika program:

Ekonomiprogrammet - Estetiska programmet - Humanistiska programmet - Naturvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskapsprogrammet - Teknikprogrammet 

Vem kan söka till gymnasiet?

Förutsättningen för att söka till gymnasiet är att du slutfört årskurs 9 och inte fyllt 20 år. Du får heller inte redan genomfört ett gymnasieprogram. Du behöver ha godkända betyg i engelska, matematik, svenska eller svenska som andra språk och ett antal andra ämnen för att räknas som behörig. Om du riskerar att bli obehörig kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Hur många program får jag söka till?

Du kan bara kan bli antagen till ett program men du får söka till hur många program du vill. Dina ansökningar måste rangordnas så att det du helst vill komma in på står som förstaval.

Vad är ett meritvärde?

Meritvärdet är summan av värdet för dina 16 eller 17 bästa ämnesbetyg och kan högst vara 340 poäng. Om platserna på programmet du söker är färre än antalet sökande är det de sökandes meritvärden som avgör vem som kommer in.

Vilken chans har jag att komma in på ett program?

På gymnasieantagningens hemsida finns statistik om vilka meritvärden som har krävts för att komma in på ett visst program tidigare. Du kan dock inte vara säker på om du har kommit in på ett visst program förrän du får det slutgiltiga antagningsbeskedet i juni.

Några tips inför ditt gymnasieval

Gymnasievalet kan upplevas som stressigt eftersom det finns många rykten om gymnasiet, utbildningarna, antagningen och man vet oftast inte riktigt vet vad som gäller. För att motverka stressen är det viktigt att samla mycket information. Försök att ta reda på information genom att prata med studie- och yrkesvägledare på din skola, gå på öppna hus i skolor du är intresserat av, läs rekommendationer av andra elever och gör research på nätet! Då får du kontroll över situationen och blir mindre stressad. 

 • Läs rekommendationer av andra elever

Hos SchoolParrot kan elever skapa omdömen och betygsätta en gymnasieskola inom en rad olika kriterier. Detta gör att du som efterföljande elev får nyttig information och en verkligare bild av skolan så rätt förväntningar uppnås. Du ska bli nöjd med din framtida gymnasieskola och genom personliga upplevelser av andra elever är det enklare att bestämma om skolan du är intresserat av passar just dig.

 • Samla information på Gymnasiemässan

Gymnasiemässor finns varje år i oktober och november på olika platser i Sverige. Det är många skolor som ställer ut och där kan du träffa elever och lärare från din framtida gymnasieskola. Kolla innan mässan om skolan du är intresserat av är med på mässan eftersom det finns några skolor som håller i en egen mässa. 

 • Gå på öppet hus

Öppet hus ger dig möjlighet att upplever din framtida gymnasieskola. Kolla på lokalerna, träffa elever, prova på din restid till skolan och känn efter om skolan är en bra matchning för dig. Öppet hus är oftast efter gymnasiemässan och information om datumen finns t. ex. på Gymnasieguiden. https://www.gymnasieguiden.se/events

 • Ytterligare research på nätet

Det finns ett antal hemsidor med mycket information runt gymnasievalet. På t. ex. Utbildningsinfo.se av skolverket finns information om skolor, kurser och program i hela Sverige för dig som ska välja skola. Ett annat tips är att kolla på skolans hemsida men även hitta skolan i sociala medier. Nuförtiden har många skolor och även elevkårer egna kanaler i sociala medier. T. ex elevkårens Instagramkonto kan ge dig information om aktiviteter på din framtida gymnasieskola.