Myten om den lilla klassen

Den lilla klassen är något som verkar tilltala svenskar.
Den lilla klassen är något som verkar tilltala svenskar.

Hur ligger det till egentligen? Är mindre klasser lösningen som skulle få elevers dalande skolresultaten att skjuta i höjden?

Ja, skulle en del hävda. Vissa skolor satsar medvetet på att göra klasserna mindre som ett sätt att säkerställa bra kvalitet, både resultatmässigt och undervisningsmässigt. Färre elever i klassrummen verkar till och med ena det politiska spektrumet, från vänster till höger. Med mindre grupper kan lärare lättare ge eleverna (samtliga elever) mer tid och mer återkoppling, något som är väldigt viktigt när vi vill får eleverna att ta till sig undervisningen och utvecklas till medborgare med kritiskt tänkande och en förmåga att diskutera.

Det låter nästan som en självklarhet, färre elever leder (underförstått) till ett lugnare klassrum där läraren har mer tid till varje elev. Men det är intressant, och något man bör vara lite varsam till, hur löften om mindre klasser retoriskt skapar en bild av överfulla klassrum där elever står packade som sillar. I små kommuner runt om i Sverige ser vi inte detta problem, utan snarare tvärtom, att det inte finns tillräckligt med elever.

Mindre klasser verkar ha sin fördelar när det kommer till yngre elever. Men det går inte bara att koka ner det till att handla om klassens storlek, utan man måste man också räkna in andra faktorer så som lärarens arbetssätt och hur skolan är organiserad för att komma fram till en mer rättvis bedömning.

Kanske är det som Lydia Wålsten skriver i sin artikel på SvD. Sverige är ett land som identifierar sig vid det lilla - den lilla skolan, den lilla klassen. Men det betyder inte att det lilla är bättre. Hon menar att mindre klasser skulle förvärra situationen på flera sätt, dels behövs givetvis fler lärare, lönerna skulle bli lägre för att kunna betala flera lärare och således skulle läraryrkets status sjunka. Hon menar också att antalet lärarledda timmar skulle ta stryk - att anställa fler lärare betyder färre administrativ personal, vilket leder till att fler administrativa arbetsuppgifter hamnar på lärarnas bord istället. Lösningen är att istället låta duktiga och kompetenta lärare undervisa lite större klasser och få en lön därefter. Bra lärare är helt enkelt viktigare än klassens storlek. Läs hela hennes artikel här: https://www.svd.se/mindre-klasser-kan-forvarra-skolans-problem


Skriv gärna ett omdöme på om din skola här på SchoolParrot - Hur är storleken på era klasser i skolan och hur upplever du situationen är? Sök efter din skola här: SchoolParrot.se