Urfjälls Montessori för- och grundskola väljer SchoolParrot!

Urfjälls Montessori för- och grundskola väljer SchoolParrot!
Urfjälls Montessori för- och grundskola väljer SchoolParrot!
Urfjälls Montessori för- och grundskola väljer SchoolParrot!

Urfjälls Montessori för- och grundskola väljer SchoolParrot!

 SchoolParrot har omdömen om alla utbildningsformer från förskola till kompetensutveckling. Idag välkomnar vi Urfjälls Montessori för- och grundskola som användare. Fler skolor och utbildningar upptäcker fördelarna med omdömen för skolor och utbildningar och vi är naturligtvis glada för det!

Irene Seth, Ordförande, säger:

"Vi på Urfjälls Montessoriförskola och skola har höga ambitioner. Vi vill ge våra elever den bästa och trygga grunden för ett liv i ständigt lärande. 

Våra barn skall börja nästa steg i livet med god självkänsla, hänsyn till andra, nyfikenhet och stor aptit på lärande. Vi har då god hjälp av interna och externa omdömen och ser School Parrot som en viktig och naturlig del av det. Omdömen är en gåva.”

Om Urfjälls Montessori:

Urfjälls Montessoriskola riktar sig till barnfamiljer i Upplands-Bro kommun. På skolan bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år, förskoleklass, skola åk 1-3 samt fritidsverksamhet. Totalt går ca 65 barn på skolan.

Montessoripedagogiken genomsyrar arbetet i såväl förskola, förskoleklass, skola och fritids. I vårt arbete strävar vi efter att ha en hög kompetens på vår personal med en gemensam och väl genomtänkt grundsyn. Vi följer barnen genom förskolan upp till 3:e klass i små grupper där alla barn blir sedda, vilket ger en stor trygghet.

Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för Montessori (UBIM). Alla föräldrar på skolan är aktiva i föreningen på olika sätt. Engagemang är ett tydligt ledord för alla föräldrar på skolan. Genom att acceptera en plats på förskolan har man accepterat att aktivt och engagerat delta i de arbetsgrupper och i det styrelsearbete som bedrivs. Medlemskap i föreningen är frivillig för familjer med barn på förskola, i förskoleklass- och årskurs 1 -3. Medlemsavgiften är för närvarande 500kr / år och pengarna går oavkortat till att utveckla verksamheten och skolgården.

Målsättning

Alla barn ska ges en möjlighet att lyckas och känna att de kan och att deras arbete duger. Vi vill stimulera barnen och anpassa arbetssätt och uppgifter till elevernas mognad, kunskapsnivå och intresse. Vi vill stärka barnens självförtroende och stimulera deras kreativitet.

Urfjälls hemsida: http://www.urfjall.se/start.html

Urfjälls Montessoriförskola på SchoolParrot: https://www.schoolparrot.se/schools/urfjaells-montessorifoerskola-20061

Urfjälls Grundskola på SchoolParrot: https://www.schoolparrot.se/schools/urfjaells-montessoriskola-11272

SchoolParrot är Sveriges största plattform för omdömen om skolor och utbildningar. Företaget etablerades under 2019 och har haft en stark tillväxt sedan dess. SchoolParrot har även expanderat till UK, Sydafrika och Nya Zeeland och fler länder är planerade. Varje månad har vi närmare 100 000 besök från vårdnadshavare och elever som läser och skapar omdömen om skolor. Sökande till skolor är mer benägna än tidigare att hitta "vad säger andra om skolan online?” Era blivande elever och vårdnadshavare använder redan SchoolParrot.