Skolmaten skapar förutsättningar för social samvaro

Ett bra sätt att skapa mervärde på skolan är att inkludera skolmåltiden i skoldagen.
Lärandet, hälsan och miljön påverkas alla av skolmåltiden.
Lärandet, hälsan och miljön påverkas alla av skolmåltiden.

Skolmaten är ett hett och livligt ämne på nätet. Med all rätt. Visst är det så att vi bryr oss om vilken mat våra barn äter i skolan? Och givetvis vill vi att våra barn äter bra och nyttig mat medans de är i skolan och får sin utbildning.

Men en bra skolmåltid skapar inte bara bra förutsättningar för barn och elever att orka lära sig under skoldagen, utan det är också ett bra tillfälle för social samvaro menar Livmedelsverket. 

2018 uppdaterade Livsmedelsverket sina riktlinjer gällande skolmat, och en intressant faktor som lyftes fram, (förutom den om att skolmat har en påverkan på barns hälsa och lärande - en hungrig elev har svårare att ta till sig kunskap), var att skolmåltiden kan användas som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg och ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande, och inte minst för att skapa engagemang om ett hållbart samhälle. Därför ingår också rummet, sällskapet och stämningen i den måltidsmodell som Livsmedelsverket tagit fram och såhär ser den ut i punktform:

  • God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.

  • Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa två pusselbitar omfattas även av lagkrav. Öka mängden grönt i skolmaten och minska mängden kött och socker.

  • Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.

  • Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

"Skolmåltider är ett läromedel som både doftar och smakar gott", menar Livsmedelsverket.

Skolledning och pedagogisk personal kan använda mat och måltider som en mötesplats - en kraftfull sådan. Och att satsa på bra mat i skolan är att satsa på stämning som är trivsam, trygg, inkluderande, engagerande och som öppnar upp möjligheten för samtal om hållbarhet och ett jämlikt samhälle. Att investera i bra skolmåltider som inkluderar både den fysiska som den sociala miljön, är att investera i hela skolan. 

Läs mer om Livsmedelsverkets måltidsmodell på https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola

Skriv gärna ett omdöme om dina barns skola eller om du är elev själv på skolan. Sök efter din ort här:
https://www.schoolparrot.se/ - Självklart kan du också göra ett omdöme om maten på skolan samtidigt.