Att cykla eller gå till skolan leder till friskare, piggare och säkrare barn

Aktiva skoltransporter är bästa sätt att kickstarta dagen inför skolan
På väg till skolan
På väg till skolan

Att gå eller cykla till skolan kan ge väldigt positiva effekter!

Även om det finns många saker som är lockande med att skjutsa barn med bil till skolan som till exempel minusgrader, regn, tidspress, trötta barn och föräldrar eller att hitta inte nyckeln till cykellåset är bekvämlighet ingen tillräckligt bra anledning för att ta bilen. Här är några fördelar med att cykla eller gå:

Energikick på morgonen

Det är uppiggande för barnen att starta dagen med en cykeltur eller promenad och bästa förutsättning för att hålla koncentrationen på topp i skolan. Dessutom gör denna typen av vardagsmotion det lättare att håller sig frisk och är bra för barnens inlärning och minne att röra på sig regelbundet.

Hälsosamma vanor

De goda vanor som formas i barndomen hänger ofta med upp till vuxenlivet. Att röra på sig på vägen till skolan (även om det är en kort väg) är viktigt för att forma hälsosamma vanor och uppmuntra till daglig motion. Det är svårt att hitta ett hälsosammare, roligare och miljövänligare sätt att ta sig till skolan än att cykla eller gå.

Kvalitetstid

Om föräldrar cyklar eller går tillsammans med barnen finns tillfälle att prata med varandra och ge dagen en positiv start. Om man cyklar tillsammans är det viktigt att prata om trafikregler och vilka faror som finns i trafiken. Det leder till att barnet känner självförtroende i trafiken inför den dagen där de själva ska ut i trafiken.

 

Mindre trafikkaos runt omkring skolan

Ju fler föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan och släpper av dem direkt utanför, desto större är risken för trafikkaos eller olyckor. Mindre bilar i skolans område betyder mindre trafik i skolans närhet och det leder till ökat trygghet och säkerhet för alla som är på väg till skolan. Däremot blir det trevligare att komma till skolan på morgonen och barnen slipper mötas av trafikkaos.

Bra för miljön

Att använda bilen mindre betyder mindre utsläpp av hälsovådliga partiklar i närmiljön och luften blir renare. För barnen betyder det en större chans att slippa problem med luftvägarna. 

Om fler elever väljer en aktiv skolväg betyder det ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp, friskare barn och inte minst sunda resvanor. Som förälder är det viktigt att hjälpa med att skapa goda vanor från början och säkerställa att cykla eller gå till skolan är en självklar val för barnen. Större barn kan ta sig själv till skolan, men barn före tonåren vågar inte alltid att cykla själv till skolan och saknar trafikmogenhet. Vilket ålder är rätt ålder för att börja med att ta sig till skolan på egen hand är upp till barnets trafikmognad och självförtroende. För föräldrar är det även viktigt att tänka på att många skolor har en åldersgräns för när barnen får cykla själv till skolan.

Många barn rör sig inte tillräckligt och skjutsningen gör att de missar en chans till fysisk aktivitet. Att cykla eller gå till skolan leder till friskare, piggare och säkrare barn som lär sig också att röra sig i trafiken och blir inte begränsade i sin rörlighet. De kommer även ha med sig en mer flexibel syn på hur man kan resa när de blir äldre.

Nu är det bara att cykla på! Men glöm inte hjälmen. Enligt Trafikstyrelsen ska barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar. Information om trafikregler och hur cykeln ska vara utrustat finns här.