Breakit Impact Challenge

SchoolParrots väg mot en klimatsmart arbetsplats

Under hösten 2019 har SchoolParrot varit med i Breakit Impact Challenge för att skapa en mer hållbar och miljöanpassad arbetsplats.

Breakit Impact Challenge pågick 30 dagar under hösten 2019 och är delat i 5 steg med olika temaområden: företagsresor, arbetsplatsen, leverantörer, affärsmodell, företagets klimatpåverkan. Varje vecka ska företaget fokusera på ett tema och arbeta med att bli klimatsmartare under tiden.

Nedan klimatåtgärder har SchoolParrot arbetat med under Breakit Impact Challenge:

Steg 1: Resor

Kartlägga företagsresor - Skapa respolicy

SchoolParrot ska resa klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert inom tjänsten och ha skapat en resepolicy som förtydligar det. 

Som en webbapplikation kan SchoolParrot utföra många saker bara genom sitt kontor. Vi satsar på minimalt antal möten med alla typer av kunder och slutanvändare genom att skapa en automatiserad kundupplevelse främst via vår plattform. Om ett möte behövs satsar vi på digitala hjälpmedel som videosamtal och om vi behöver resa till ett möte prioriterar vi såhär:

  • I första hand: Gång/promenad eller cykel.
  • I andra hand: Kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss.
  • I tredje hand: Elbilstaxi om vi måste åka på distanser som kräver det.

Vårt kontor är en viktig del i klimatarbetet. Vi har sedan tidigare kontor i centrala Stockholm för det gör att nästan alla anställda kan komma till jobbet kommunalt. I största möjliga mån kommer vi alltid sikta på att transporter blir färre och transporter till och från jobbet blir enklare via kommunala medel.

Steg 2: Arbetsplatsen

Kartlägga energiförbrukning på kontoret - Grön el - Källsortering

Energiförbrukning på kontoret är högst på vardagen och under 1 kWh på kvällstid och helger. För att hålla energiförbrukning så lågt som möjligt ska alla lampor och elektrisk utrustning vara släkt om det inte behövs. Vi har inga tydliga energibovar men för att vara mer klimatsmarta byter vi allteftersom ut gamla glödlampor mot LED-lampor.

Elavtal

Kontorets elavtal är med Fortum som är miljömärkt med Naturskyddsföreningens märkning.

Källsortering

I dagsläget sorterar vi ut kartonger och wellpapp, pant, färgat- och ofärgat glas samt har ett kärl för brännbart. Vi tar också hand om gamla toner, batterier och glödlampor som vi lämnar in på stationer för återvinning.

Steg 3: Leverantörer

Kartlägga leverantörer

Eftersom ShoolParrot är en webbapplikation är molntjänster där vårt största behov är. Här använder vi Google Cloud som leverantör som drivs med 100% förnyelsebar energi. Vår utmaning är lagring i molnet och hur stor mängd av data som vi skapar. Vi har bestämt oss för att alltid ha bra koll på hur mycket data vi skapar och lägga vikt på att skriver kod som är så effektiv som möjligt. Det betyder att koden vi använder för SchoolParrot ska fungera ska kräva minsta möjliga resurser i molnen och ska vara lätt att underhålla för våra utvecklare.

För hårdvara använder vi Apple som leverantör för datorer och mobiler. Apple har Give Back som vi använder för att lämna tillbaka gamla produkter så att Apple sedan kan återvinna materialen. Apple har även 100% förnyelsebar energi till alla sina kontor.

Steg 4: Affärsmodell

Anpassa affärsmodellen

SchoolParrot ska vara en verksamhet som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska

öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda, se miljöförbättrande åtgärder som investeringar och sträva efter att optimera nyttjandet av våra resurser inom företaget.

Vår produkt är en tjänst som kräver ingen fysiskt produktion därför är våra miljömål baserat på företagets kontorslandskap, Cloud tjänster och serverplats vi använder.

Kommunikation som SchoolParrot ha med sina samarbetspartners ska framförallt ske digitalt. Målet är att skolor att använder SchoolParrots tjänst istället för andra tjänster som enkätundersökningar och bolag som har större miljöpåverkan. Vi anser att SchoolParrot har låg miljöpåverkan jämfört med bolag i vår bransch.

SchoolParrots miljökrav på plattformen är att all kod som skrivs och används för Schoolparrot ska hanteras på ett hållbart sätt. Vår effektiv kod ska vara enkelt att jobba med och ska inte använda mer serverutrymme än det behövs. Även våra digitala resurser ska användas i mån av hållbarhet och vi ska inte använda digitala resurser i onödan. SchoolParrot ska kräva så lite resurser som möjligt för både programmerare och serverutrymme.

Steg 5: Klimatpåverkan

Beräkna utsläppen och klimatkompensera

Breakit Impact Challenge sista utmaning handlar om mäta företagets klimatpåverkan. SchoolParrot ha valt att räkna ut utsläppen med hjälp av https://www.goclimateneutral.org och resultatet är att företaget använder 3,5 ton koldioxid per kvartal. SchoolParrot ska klimatkompensera för utsläppen under 2019.