Rörelseglädje är viktigt för barnens hälsa

WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet, skärmtid och sömn – hos barn under fem år
Leka mera
Leka mera

Fysiskt aktiva barn lyckas bättre i skolan och grunden för det läggs under de första 5 levnadsåren. WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid gäller barn under 5 år. Bland annat ska barn under 2 år inte tillbringa tid framför skärmar överhuvudtaget. Och barn mellan 3 till 4 år ska spendera minst 180 minuter om dagen med fysisk aktivitet.

Det är redan många skolor som arbetar med rörelse under skoldagen och i de skolor ha man märkt att det blir färre bråk och bättre gemenskap. Att ha ett aktivt arbete med fungerande rastverksamhet ger vinster såsom färre kränkningsärenden och minskad mobbning. Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen:

* lär sig enklare

* kan fokusera bättre

* får bättre minne

* ökar självförtroende.

Att barnen är redo för en aktiv vardag i skolan grundas i deras första 5 levnadsåren enligt Världshälsoorganisationen WHO som har i 2019 tagit fram riktlinjer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid hos barn under 5 år. Något som inte fanns innan. Riktlinjerna visar att barn under 5 år måste tillbringa mindre tid stillasittande eller framför skärmar. Istället bör de få bättre sömn och leka mer aktivt om de ska växa upp till friska individer. 

Riktlinjerna ska underlätta att ta fram program för att skapa tid för rörelse och lektid för barn och hjälpa föräldrar i dessa frågor. Både myndigheter och vårdnadshavare måste engagera sig, enligt WHO. 

Barnen behöver mer lektid

Det är WHO:s experter som har tagit fram de nya riktlinjerna. Effekterna på unga barn som får inte med tillräcklig sömn och som sitter framför skärmar eller för mycket stilla blev utvärderad. De granskade även bevis på fördelarna med ökad aktivitet.

"Bra sömn, ökat fysisk aktivitet och mindre tid där barn sitta still förbättrar barnens fysiska och mentala hälsa och välmående. Det hjälper med att förebygga barnfetma och sjukdomar senare i livet" säger Fiona Bull, programchef vid WHO.

Det är många som är inte tillräckligt fysiskt aktiv för närvarande - över 23 procent av vuxna och 80 procent av ungdomar. Om man vänja sig med hälsosam fysisk aktivitet och etablerar goda sömnvanor tidigt i livet så formar det ens beteende upp i vuxen ålder.

“Vi behöver verkligen få tillbaka mer lektid för barnen. Det handlar om att sitta mindre stilla och leka längre perioder, samtidigt som man skyddar sömnen" säger Juana Willumsen, som arbetar vid WHO och är en del av styrgruppen som har tagit fram riktlinjerna.

WHO rekommenderar att byter ut den långvariga skärmtiden mot mer aktiv lek och att barnen ska få tillräcklig med bra sömn. Vårdnadsinnehavaren ska hjälpa till att göra stillasittande tid till kvalitativ tid genom att läsa, berätta, pyssla eller sjunga tillsammans. Enligt WHO bidra det till barns kognitiva utveckling och livslång hälsa om man följer rekommendationerna under de första 5 åren.

Följande riktlinjerna gäller för små barn

Barn under 1 år

* Minst 30 minuter fysisk aktivitet av olika typ under dagen, t. ex. leka på golvet: Ju mer desto bättre.

* Inte sitta stilla i mer än en timme, i exempelvis barnvagn. Dessutom ska de inte spendera någon tid framför skärmar.

* Barn mellan 0 - 3 månader ska sova 14-17 timmar per dag och 12-16 timmar om barnet är mellan 4-11 månader. Tupplur inkluderas i denna sovtid.

Barn mellan 1 till 2 år

* Ska få minst 180 minuter olika typer av fysisk aktivitet om dagen. Ju mer desto bättre.

* Inte sitta stilla i mer än en timme, i exempelvis barnvagn, eller sitta still i längre perioder. 1åringar ska inte spendera någon tid framför skärmar (mobil, surfplatta eller TV). För 2åringar rekommenderas max 60 minuter skärmtid per dag. Ju mindre desto bättre. 

* Sova mellan 11-14 timmar per dag. Tupplur inkluderas i denna sovtid.

Barn mellan 3 till 4 år

* Ska få minst 180 minuter olika typer av fysisk aktivitet om dagen. Ju mer desto bättre.

* Inte sitta stilla i mer än en timme, i exempelvis barnvagn. Det rekommenderas max 60 minuter skärmtid per dag. Ju mindre desto bättre. 

* Sova mellan 10-13 timmar per dag. Tupplur inkluderas i denna sovtid.

Källa: WHO