Den krympande skolgården, ett faktum.

Den svenska skolgården blir allt mindre och mindre
Den svenska skolgården blir allt mindre och mindre
Den svenska skolgården blir allt mindre och mindre

Den svenska skolgården krymper!


I alla fall enligt den kartläggning som Boverkets gjort av barns utemiljö på grundskolor runt om i Sverige. Boverket har tagit hänsyn till två faktorer i deras kartläggning av 5000 skolgårdar, dels den total storleken på skolgården som barnen på egen hand kan vara utomhus och leka, och också ytans storleken per barn. Ett rimligt mått enligt Boverket rör sig om 30 kvadratmeter per barn i grundskolan och totalt minst 3000 kvadratmeter per grundskola.


Resultatet visar att den genomsnittliga ytan per grundskoleelev minskat med 3,7 kvadratmeter från 2014/2015 till 2016/2017. Och inte helt överraskande är det är elever i större städer som får en mindre yta att röra sig på som en följd av förtätning. Vi ser också stora skillnader mellan olika delar av landet. Läsåret 2016/2017 hade eleverna i Stockholms län i genomsnitt 25,6 kvadratmeter per barn medans på exempelvis Gotland har barn 77,2 kvadratmeter att röra sig på. Genomsnittsytan per barn för hela landet är knappt 45 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär tre parkeringsplatser och i Sverige finns det cirka 63 000 barn som har en skolgård som är mindre än 3 000 kvadratmeter. 


Den här utvecklingen betyder att skolgården för de drygt en miljon barn som går i grundskolan i Sverige varje dag har en allt krypande yta att röra sig på utomhus. Vilket är oroväckande när vi ser till hur stor och viktigt del av barnens vardag spenderas på skolgården och hur stor påverkan som fysisk aktivitet och uteleken har för deras utveckling, lärande och hälsa. Skolgården är en plats som skapar stor trygghet och gemenskap hos barn och elever och på mindre skolgårdar kan barnen få svårt att utveckla den lek och det social samspel som de behöver. 


Enligt Boverket beror den här minskningen på att eleverna blivit fler samtidigt som utrymmen blivit mindre. Nyare skolor och fristående skolor har ibland mycket liten skolgård eller ingen alls. Och det är inte bara den totala storleken på skolgården som kryper utan också mängden grönska. Kartläggningen visar att varannan skolelev har en skolgård klädd med grönska till mindre än hälften, där resten av skolgården är hårdgjord mark.


Hur upplever du skolgården på din skola? Vi kallar den Utemiljö här på SchoolParrot och du kan betygsätta den enkelt genom att lämna ett omdöme. Varför inte kommentera förbättringar som skulle kunna göras på just din skola? - Lämna ett omdöme här: https://www.schoolparrot.se/