Läsa är gympa för hjärnan

Det sägs att man blir smartare av att läsa böcker. Hjärnan används på ett annat sätt när man läser än när man titta i mobilen aller på TV. Som våra muskler i kroppen blir hjärnan starkare (eller i hjärnans fall smartare) om man tränar regelbunden. Information och kunskapen man samlar in gör det lättare att vara kreativ och hjälper med koncentrationsförmåga. Därför blir hjärnan starkare genom att läsa.

Grunden för att bli en läsare ska läggas så tidigt som möjligt genom att prata, lyssna och läsa högt med även allra minsta barn. Möjligheten för att bli en läsare är bäst om man börja så tidigt som möjligt. Men såklart ha skolan en uppgift att lära barn att läsa själv.

I förskolan ska det läggas stor vikt på att stimulera barnens språkutveckling eftersom språk och lärande hänger ihop. Barnens nyfikenhet och intresse för böcker ska uppmuntras genom att läsa tillsammans. 

Grundskolan ska bygga vidare på det. Skolan ska hjälper elever att utveckla sina språkkunskaper och ska sträva efter att elever kan läsa och förstå olika typer av texter. Varje elev ska ha möjligheten att utveckla sin fantasi genom att läsa men ska även kunna interpretera litteratur som är anpassat för grundskolan. 

I gymnasieskolan ska varje elev får insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Efter gymnasieutbildningen ska varje elev kunna söka sig till skönlitteratur och saklitteratur som en källa till kunskap, självinsikt och glädje. 

Tiden som man tar sig för att läsa är alltid väl investerad eftersom man blir smartare. Oavsett om man är i skolan eller inte. Vad är det mer som är bra med läsning?

- Mindre stress

Att sjunka in i en historia får stressnivån att blir mindre. Man glömmer bort allt runtomkring sig och låter fantasien flöda om man läser skönlitteratur eller även ett engagerande faktabok. 

- Mat för hjärnan

Hjärnan kan blir hungrig, även om man märker det inte lika tydligt som när magen börja kurrar. Att läsa regelbunden funkar som en databas. Man samlar på sig information och lägga in det i databasen för att kunna ta fram det när det behövs. För at mata hjärnan på bästa sätt är det bra att läsa varierad litteratur. 

- Läsa förbättra minnet

Oavsett om det är skönlitteratur eller faktabaserade litteratur man läser måste man kommer ihåg till exempel namn, platser eller karaktärsegenskaper av olika figurer i boken. Det låter kanske inte svårt men det är gympa för hjärnan.  Ju mer information hjärnan lär sig att minnas, desto fler kopplingar skapas i hjärnans minnescentra och även existerande kopplingarna blir starkare. 

- Läsning stärker förmågan till analytisk tänkande

Det är naturligt att försöker gissa hur boken slutar och man blir bättre på det ju mer böcker man läser. Man träna helt enkelt på att analysera det man läser och kommer lättare till upplösningen. Det som gäller för at stärka analytiskt tänkande är att diskutera det man läser med andra.

- Böcker stärker empati 

För att bli mer empatisk ska man lära känna och förstå andra individer. Det är precis det som händer om man sätta sig in i karaktärernas liv. Läsa om hur olika karaktärer känner sig i vissa situationer ge förmåga att lära sig andras personlighetsdrag och ska förståelse för olika personligheter.

- Fokusera bättre

Det är viktig att kunna vara produktiv när det behövs och produktivitet behöver fokus. Läsa en bok och sätta sig in i boken är att göra en sak i taget vilket är ett bra sätt att träna sin fokus.

- Låt din ordförråd växa

Enkelt sagt är det så att man lär sig många ord om man läsa många ord. Det är framförallt viktigt för barn eftersom ordförrådet ska växa rejält under dem första skolåren. Men även senare i livet är det bra att lära sig nya ord eftersom det finns runt 125 000 ord Svenska Akademiens ordlista och man blir aldrig klar med att lära sig nya ord.

- Läsa hjälper med att lugna ner

Blodtrycket kan sjunka av att läser böcker. Men det är beroende på vad man låser. För att få blodtrycket att sjunka är det viktigt att inte läser någonting som är för spännande eller upprörande utan att fokusera på njutningsläsning.

- Hitta självförtroendet

Genom att läsa kan man få mer av livet. Till exempel blir modigare. Det är såklart kopplat till det man läser men att läsa om starka karaktärer kan ge en boost till ens egen styrka. Forskning visar att om man läser om en karaktär som bege sig på en äventyrsresa eller engagera sig för djuren öka chansen att man själv gör det. Man kan väl säga att läsning är lite som virtual reality för hjärnan.

I dagens digitala värld är det lätt att alltid ha en mobil eller surfplatta i handen. Men olika studier visar att ljuset från skärmar kan försämrar sömnen, vilket är en till anledning att läsa. Framförallt innan det är dags att sova. Att läsa är alltså inte bara hjärngympa utan också lugnande, avslappnande och gör smartare. Läsa är helt enkelt bra och det bästa är att det finns läsning för alla helt gratis på bibliotek. Det är bara att börja och att hitta läsglädje.